Bilder april 2022 MLL 00046

37,2 prosent utslipps-reduksjon siden 2019

I 2023 har Møller Mobility Group gjennomført en reduksjon i klimagassutslippene sammenlignet med året før. Totalt klimagassutslipp var på 1.397.433 tonn CO2-ekvivalenter (tCO2e), en nedgang på 10,7 prosent fra 2022, og en nedgang på 37,2 prosent nedgang fra basisåret 2019.

I 2023 har Møller Mobility Group gjennomført en reduksjon i klimagassutslippene sammenlignet med året før. Totalt klimagassutslipp var på 1.397.433 tonn CO2-ekvivalenter (tCO2e), en nedgang på 10,7 prosent fra 2022, og en nedgang på 37,2 prosent nedgang fra basisåret 2019.

Scope 1, 2 og 3

Vi har siden 2020 rapportert et fullverdig og eksternt utarbeidet klimaregnskap for hele vår virksomhet i tråd med GHG-protokollen, og her kommer begrepene "scope 1", "scope 2" og "scope 3" inn i bildet.

Hva betyr begrepene
Enkelt forklart er disse tre begrepene kategoriseringen av hvor vår virksomhets CO2-utslipp deles inn i tre ulike kategorier, og som vi i ulik grad kan påvirke.

Scope 1 er de direkte utslippene som omhandler vår virksomhet. Det vil si alle utslipp som er knyttet direkte til noe vi eier - for eksempel demobilene våre.

Scope 2 omhandler utslipp fra innkjøpt energi som elektrisitet og fjernvarme for bygg.

Scope 3 handler om indirekte utslipp, og er den desidert største kategorien. Scope 3 omhandler alle indirekte utslipp bortsett fra energibruk knyttet til vår leverandørkjede, og er knyttet til alt av varer og tjenester som virksomheten vår kjøper inn og selger, og produksjonen og bruksfasen til bilene vi selger.

I 2023 har Møller Mobility Group gjennomført en reduksjon i klimagassutslippene sammenlignet med året før. Totalt klimagassutslipp var på 1.397.433 tonn CO2-ekvivalenter (tCO2e), en nedgang på 10,7 prosent fra 2022, og en nedgang på 37,2 prosent nedgang fra basisåret 2019.

Nedgangen skyldes blant annet reduserte utslipp fra innkjøpt elektrisitet, fjernvarme, avfall og forretningsreiser, mye grunnet mer systematisk arbeid med vesentlige miljøaspekter. Lavere aktivitet og elbilsalg fører også til en reduksjon i scope 3 selv om vi forventer at denne aktiviteten vil økes i årene som kommer. Vi er veldig fornøyde med å se en god effekt av tiltak vi kan bevege, som eksempelvis langt færre fossile firma- og demobiler, noe som kan tilskrives innstramming av vår firmabilpolicy. I sum er vi tilfredse med utviklingen og fortsetter selvsagt arbeidet med å redusere vårt fotavtrykk med uforminsket styrke, sier direktør for bærekraft.

Du kan lese hele klimaregnskapet vårt her