Års- og bærekraftrapporter

Driftsinntekter

38,8
NOK mrd

Resultat før skatt

1.549
NOK millioner

Egenkapital

5.036
NOK millioner

Egenkapitalprosent

41,1