Bærekraftig premiss

Bærekraftig forretning er vårt premiss

Bærekraftig forretning er et premiss for Møller Mobility Groups virksomhet. Våre kunder, medarbeidere, samfunnet og eiere forventer at Møller Mobility Group bidrar til en ansvarlig og positiv utvikling.

Bærekraftig forretning er et premiss for Møller Mobility Groups virksomhet. Våre kunder, medarbeidere, samfunnet og eiere forventer at Møller Mobility Group bidrar til en ansvarlig og positiv utvikling.

"Å holde sin sti ren"

Møller Mobility Groups grunnlegger, Harald A. Møller, hadde én leveregel: "Man skal holde sin sti ren". Det har vært et mantra som har stått sterkt i konsernet, og blant annet la grunnlaget for Møller Mobility Groups grunnverdier "åpen og ærlig", "initiativrik", "omtenksom" og "tydelig".

"Man skal holde sin sti ren" har også vært premissgiver i vår tilnærming til en bærekraftig forretningsdrift.

Konsernet har de siste årene bygget et solid grunnlag for å kunne iverksette og rapportere på relevante bærekrafttiltak. Dette gir også konkrete føringer for vår nye konsernstrategi, som ble implementert i 2020, og bygger på tre grunnpilarer; folk, forretning og bærekraft.

Vårt grunnlag bygges blant annet på følgende samspill:

• Tett dialog med våre interessenter.
• Møller Mobility Groups prioriteringer av bærekraftmål hvor vår virksomhet kan bidra til endring.
• Internasjonale og nasjonale prinsipper for dokumentasjon av vår bærekraftinnsats.

Dette er de sentrale verktøyene Møller Mobility Group bruker for å bidra til en bærekraftig utvikling:

Våre prioriterte bærekraftmål

FNs 17 bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. For å nå målene må også store næringslivsaktører bidra gjennom sin virksomhet. Som Nordens største importør og forhandler av biler kan vi bidra med et aktivt engasjement. Vi har prioritert seks av FNs bærekraftmål der vi skal bidra positivt.

Les mer om vårt arbeid i års- og bærekraftrapporten som du finner her