Miljo

Miljø og klima

Møller Mobility Group skal være en ressurs på mobilitets- og miljøspørsmål og legge til rette for at kundene kan foreta gode og ansvarlige valg. Vi skal dessuten være en aktiv pådriver for overgang til nullutslippsbiler i våre markeder.

Møller Mobility Group skal være en ressurs på mobilitets- og miljøspørsmål og legge til rette for at kundene kan foreta gode og ansvarlige valg. Vi skal dessuten være en aktiv pådriver for overgang til nullutslippsbiler i våre markeder.

Tror på nullutslippsvisjonen for 2025

Volkswagen Group investerer milliarder av euro i batteriutvikling og elektriske biler og kommer med 20 nye helelektriske bilmodeller innen 2025 og 70 nye modeller innen 2030. Møller Mobility Group har en sentral rolle i elektrifiseringen av den norske bilparken og skal bidra videre til det grønne skiftet. Elbil-andelen for konsernet i det norske markedet endte for personbilene på hele 79 prosent i 2021, 10 prosent opp fra 2020. Konsernet anslår at elbil-andelen øker mot 100 prosent i 2025. Elektrifiseringen for nyttekjøretøy anslår vi til å ligge fem år bak personbiler. For å bidra til å nå 100 prosent-målet er det besluttet at Volkswagen personbil utelukkende skal tilby fullelektriske modeller i det norske markedet fra 1. januar 2024.

Rammebetingelsene for elektriske biler i Norge og EU er viktige premisser for Møller Mobility Group. Konsernet forventer at EUs utslippsmål fortsatt vil føre til økt produksjon av elektriske biler, og at dagens avgiftssystem vil føre til god tilgang og etterspørsel på nye og brukte elektriske biler i Norge.

40 % elektrisk innen 2030

Volkswagen-konsernet satser konsekvent på elektrifiserte biler og har som mål at andelen av elektriske biler i kjøretøyflåten skal være minst 40 prosent innen 2030.

79 % av nybilsalget

Hele 79 prosent av konsernets personbilsalg i Norge hadde elektrisk drivlinje i 2021. For totalmarkedet i Norge var andelen 64,5 prosent.

Mer enn hver femte registrerte bil i Norge fra et Møller-merke

Det ble satt ny salgsrekord for personbiler i Norge i 2021 med 176.276 registrerte biler. Mens Volkswagen ble Norges nest største bilmerke i 2021, ble Audi og Skoda henholdsvis Norges 6. og 7. største bilmerke.

Samlet ble det registrert 37.269 personbiler av konsernets merker, noe som tilsvarer en markedsandel på 21,2 prosent.

Volkswagen Nyttekjøretøy ble Norges største merke på varebil for 17. året på rad i 2021, og hadde også mest solgte modell.

CO2-utslippet fra nye personbiler endte i 2021 på et rekordlavt nivå – 27 g/km, og det med tall fra den nye og strengere målemetoden, WLTP. Det plasserer Norge helt i verdenstoppen.

Først ute med klimaregnskap

Møller Mobility Group har alltid forsøkt å være en pådriver på områder som kan bidra til å skape et bedre samfunn. Allerede i 1996 iverksatte vi rapportering av miljøinnsats. I 1999 var konsernet initiativtager for å etablere Miljøfyrtårn som felles standard for bilbransjen, og i 2011 ble Harald A. Møller sertifisert i henhold til miljøstyringssystemet ISO 14001.

ISO 14001 er den internasjonalt anerkjente standarden for miljøledelse. Den er generell og passer for organisasjoner i alle næringer. Den er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering (ISO) og er basert på to konsepter: kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk (kilde: DNVGL).

Sertifiseringen formaliserer vårt miljøengasjement, og forplikter oss i enda større grad til å ta miljøansvar og iverksette tiltak som kan bidra til å redusere den totale miljøbelastningen fra vår virksomhet.

Alle Møller Bil-forhandlere er sertifisert enkeltvis både på 9001:2105 og 14001:2015, av TÜV SÜD. Møller Bil Skadesentere er alle sertifisert i henhold hold til ISO 14001:2015 av A3 Cert Certifiering AB. Möller Bil Sverige AB er sertifisert for SS-EN ISO 14001:2015. I Baltikum har importør og forhandlere ISO 9001-sertifikat. Det er importøren som står for sertifiseringen av forhandlerne.

Møller Mobility Group har etablert klimaregnskap for hele konsernet, inkludert store deler av leverandørkjeden. Dette arbeidet er i tråd med den nye konsernstrategien mot 2025. Klimaregnskapet er utarbeidet for 2019, 2020 og 2021 og er i henhold til den internasjonale standarden The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen). Alle direkte og indirekte utslipp i scope 1 og scope 2 er rapportert i henhold til GHG-protokollens prinsipp for operasjonell kontroll. De indirekte utslippene
inkludert i scope 3, følger retningslinjene om finansiell relevans og generelle påvirkningsmuligheter

For Møller Mobility Group danner klimaregnskapet et viktig kunnskapsgrunnlag om egen klimapåvirkning. Klimaregnskapet tilrettelegger også for å utarbeide konkrete utslippsreduserende tiltak, som blir viktige bidrag til de nasjonale klimamålene og Paris-avtalen. Med årlig rapportering og kommunisering, vil klimaregnskapet fungere som et verktøy for å måle effekten av ulike tiltak over tid.

For å nå vårt mål om å være bidragsytere til et nullutslippssamfunn, anser vi det som viktig å jobbe målrettet med utslippsreduksjon i vår egen bedrift og leverandørkjede.

Årsrapporter
I 2025 tror vi alle konsernets personbiler vil være nullutslippsbiler.