Miljo

Miljø og klima

Møller Mobility Group skal være en ressurs på mobilitets- og miljøspørsmål og legge til rette for at kundene kan foreta gode og ansvarlige valg. Vi skal dessuten være en aktiv pådriver for overgang til nullutslippsbiler i våre markeder.

Møller Mobility Group skal være en ressurs på mobilitets- og miljøspørsmål og legge til rette for at kundene kan foreta gode og ansvarlige valg. Vi skal dessuten være en aktiv pådriver for overgang til nullutslippsbiler i våre markeder.

Tror på nullutslippsvisjonen for 2025

Volkswagen Group investerer milliarder av euro i batteriutvikling og elektriske biler og kommer med 20 nye helelektriske bilmodeller innen 2025 og 70 nye modeller innen 2030. Møller Mobility Group har en sentral rolle i elektrifiseringen av den norske bilparken og skal bidra videre til det grønne skiftet. Elbil-andelen for konsernet i det norske markedet endte for personbilene på hele 79 prosent i 2021, 10 prosent opp fra 2020. Konsernet anslår at elbil-andelen øker mot 100 prosent i 2025. Elektrifiseringen for nyttekjøretøy anslår vi til å ligge fem år bak personbiler. For å bidra til å nå 100 prosent-målet er det besluttet at Volkswagen personbil utelukkende skal tilby fullelektriske modeller i det norske markedet fra 1. januar 2024.

40 % elektrisk innen 2030

Volkswagen-konsernet satser konsekvent på elektrifiserte biler og har som mål at andelen av elektriske biler i kjøretøyflåten skal være minst 40 prosent innen 2030.

79 % av nybilsalget

Hele 79 prosent av konsernets personbilsalg i Norge hadde elektrisk drivlinje i 2021. For totalmarkedet i Norge var andelen 64,5 prosent.

Mer enn hver femte registrerte bil i Norge fra et Møller-merke

Personbilmerkene i Harald A. Møller oppnådde 23,5 prosent markedsandel i 2022 med over 41.000 registrerte biler. Volkswagen personbil ble nummer to på registreringsstatistikken, Audi nummer syv, Skoda nummer åtte og Cupra nummer 28. Volkswagen Nyttekjøretøy ble nummer to på varebil-statistikken, mens ID. Buzz Cargo for første gang toppet modellstatistikken for varebilene i desember.

Først ute med klimaregnskap

Møller Mobility Group har alltid tatt samfunssansvar på alvor. Allerede i 1996 iverksatte vi rapportering av miljøinnsats. I 1999 var konsernet initiativtager for å etablere Miljøfyrtårn som felles standard for bilbransjen, og i 2011 ble Harald A. Møller sertifisert i henhold til miljøstyringssystemet ISO 14001.

Alle Møller Bil-forhandlere er sertifisert enkeltvis både på 9001:2105 og 14001:2015, av TÜV SÜD. Møller Bil Skadesentere er alle sertifisert i henhold hold til ISO 14001:2015 av A3 Cert Certifiering AB. Möller Bil Sverige AB er sertifisert for SS-EN ISO 14001:2015. I Baltikum har importør og forhandlere ISO 9001-sertifikat. Det er importøren som står for sertifiseringen av forhandlerne.

Møller Mobility Group startet med klimaregnskap for hele konsernet i 2019, inkludert store deler av leverandørkjeden. For Møller Mobility Group danner klimaregnskapet et viktig kunnskapsgrunnlag om egen klimapåvirkning. Klimaregnskapet tilrettelegger også for å utarbeide konkrete utslippsreduserende tiltak, som blir viktige bidrag til de nasjonale klimamålene og Paris-avtalen. Les mer om arbeidet og rapportering i vår års- og bærekraftrapport.

Årsrapporter