Strategi mot 2025: Dare to move

Møller Mobility Group har utformet fem satsningsområder som skal sikre bærekraft, utvikling av ansatte og transformasjon for fremtiden. Og vi har allerede begynt endringene gjennom en vesentlig omorganisering. Det handler om folk, forretning og bærekraft.

Visjon

Sentralt i vår strategi står kravet om å skape vekst både innenfor og utenfor dagens verdikjede. Med en bilbransje i kontinuerlig endring kreves det en villighet til å satse når mulighetene oppstår. Derfor samler Møller Mobility Group seg bak visjonen ”Dare to Move”.

– Vi skal tørre å bevege oss og vi skal våge å ta sjanser. Ikke fordi omverdenen krever det av oss, men fordi vi krever det av oss selv.
Petter Hellman, konsernsjef

Misjon

Siden 1936 har Møller vært en garantist for bevegelsesfrihet for våre kunder. Vår misjon er “We provide freedom to move”. Vi skal skape bevegelsesfrihet også i fremtiden, med nye produkter og tjenester – på den måten kundene våre ønsker det.

Les vår strategi for 2025