Finansiell info

Gjeldsfinansiering

Låneavtale
ISIN: NO0010789787
Beløp
MNOK 400
Emisjons­ramme
MNOK 800
Forfall
Opptrekk 28/03/17 Forfall 28/03/22
PDF
Bond Agreement Signed1
Låneavtale
ISIN: NO001087151-0
Beløp
MNOK 400
Emisjons­ramme
MNOK 500
Forfall
Opptrekk 16.12.19 - 16.06.20
PDF
Note agreement NOK 500mill 191216 6 M 250

Siste børsmeldinger