Finansiell info

Gjeldsfinansiering

Låneavtale
ISIN: NO0010789787
Beløp
MNOK 400
Emisjons­ramme
MNOK 800
Forfall
Opptrekk 28/03/17 Forfall 28/03/22
PDF
Bond Agreement Signed1
Låneavtale
ISIN NO0010914906
Beløp
MNOK 300
Emisjons­ramme
Forfall
18. desember 2023
PDF
Møller Mobility Group Final Term sheet

Siste børsmeldinger