Omoss

Om oss

Møller Mobility Group er det ledende bilkonsernet i Norden og Baltikum. Selskapet ble grunnlagt av Harald Aars Møller i 1936 og Volkswagen-importørkontrakten ble undertegnet i 1948. Konsernet eies fortsatt av Møller-familien og fjerde generasjons eier, Øyvind Schage Førde, er styreleder.

Misjonsfilm mekaniker

Se filmen om vår misjon

Siden 1936 har vi vi bidratt til å gi folk frihet til å bevege seg. "We provide freedom to Move" er vår visjon, og dette er noe vi skal fortsette å bidra til også i fremtidens mobilitet.

Les mer
Aarsrapport

Årsrapporter

Møller Mobility Group befester sin ledende rolle i elektrifiseringen av den norske bilparken, og leverer rekordresultater.

Les mer
Petter Hellman

Konsernledelsen

Møller Mobility Group er et av de ledende bilkonsernene i Norden og Baltikum og har etablert seg som en av de største bilvirksomhetene i Nord-Europa. Vi skal være best og størst i våre markeder.

Les mer
DTM

Dare to move

Fremtiden vil sette nye krav til oss som leverandør av mobilitet. I vår strategi skal vi prioritere utvikling av folk, forretning og bærekraft, så vi kan møte morgendagen med offensiv kraft.

Les mer
Verdier Paa Rygg

Våre grunnverdier

Fire verdier har helt siden selskapet ble grunnlagt vært plattformen for vår vekst, utvikling og vårt arbeid. Verdigrunnlaget står sterkt hos våre medarbeidere, og de er like relevante i Sverige, Estland, Litauen, Latvia som i Norge.

Les mer
500x383 Audi e tron S

Grønne lys hele veien for elbilen

Norge skal kutte utslippene fra transport med 50-55 prosent innen 2030. Da må det kuttes vesentlig i bruk av fossilt drivstoff – og elektrifisering er den naturlige nye hoveddrivkraften. Og vi er allerede på vei.

Les mer
12032179465 A7C98617A3 O

Et langt og godt forhold til fabrikken

18. april 1936 var dagen da Harald A. Møller kunne starte sitt eget selskap, Strømmen Auto AS, sammen med ingeniør K. Kolberg og diplomingeniør J. De Caspary.

Les mer
DSCF5624

Slik møter Møller Mobility Group åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Vi i Møller Mobility Group er udelt positive til et lovverk som fremmer respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Les mer
Harald

Vår historie

I 1936 etablerte 41-åringen Harald Aars Møller Strømmen Auto og la med det grunnlaget for det som i løpet av 86 år har vokst til et av Nord-Europas ledende bilkonsern med over 4.000 medarbeidere.

Les mer
I Stock 544338034

Finansiell info

Les mer
Øyvind Schage Førde

Styret

Styret i Møller Mobility Group ledes av styreleder Øyvind Schage Førde som er fjerde generasjons eier av virksomheten.

Les mer
Kontakt Oss

Kontakt

Her finner du våre pressekontakter og info om vårt kundesenter.

Les mer
Kil 0943

Code of conduct

Møller Mobility Group har utarbeidet en egen Code of Conduct for å tydeliggjøre våre forretningsetiske retningslinjer. Vi har også iverksatt interne prosesser for å spre budskapet og etablert tydelige rutiner rundt varsling.

Les mer
Bærekraftig premiss

Bærekraftig forretning er vårt premiss

Bærekraftig forretning er et premiss for Møller Mobility Groups virksomhet. Våre kunder, medarbeidere, samfunnet og eiere forventer at Møller Mobility Group bidrar til en ansvarlig og positiv utvikling.

Les mer