Miljo

Møller Mobility Group skal være en ressurs på bil- og miljøspørsmål og legge til rette for at kundene kan foreta gode miljøvalg. Vi skal dessuten være en aktiv pådriver for overgang til nullutslippsbiler i våre markeder.

Flere år med fokus på miljø

Det innebærer at vi gjennom samarbeid skal søke kunnskap og som selskap søke energieffektive, klimavennlige og bærekraftige løsninger i alle deler av vår virksomhet. Og; Møller Mobility Group skal være en ressurs på bil- og miljøspørsmål, legge til rette for at kundene kan foreta gode miljøvalg og være ledende på ladbare biler.


«CO2-utslippsmålet for 2020 på 85 gram per kilometer ble nådd nå i januar (januar 2017, red. anm.). Det er en god mulighet for at vi kan komme nær målet om at alle nye biler skal være utslippsfrie i 2025», sier Opplysningsrådet for Veitrafikken på sine hjemmesider.

40 % elektrisk innen 2030

Volkswagen-konsernet satser konsekvent på elektrifiserte biler og har som mål at andelen av elektriske biler i kjøretøyflåten skal være minst 40 prosent innen 2030.

42,4 % av nybilsalget

I 2019 var 42,4 prosent av alle nye personbiler i Norge en nullutslippsbil. Det plasserer Norge helt i verdenstoppen.

Elbiler

Elbilmarkedet og markedet for ladbare hybridbiler i Norge har på bare få år gått fra å være et nisjemarked til å bli en svært betydningsfull del av nybilmarkedet.

Gjennomsnitt CO2-utslipp fra nye personbiler for 2019 er 60 g/km, ned fra 71 g/ km i 2018. Gjennomsnitt CO2-utslipp i Norge er blitt kraftig redusert de siste årene. I 2015 var CO2-utslippet for nyregistrerte personbiler 100 g/km, 10 g/km lavere enn i 2014. Det plasserer Norge helt i verdenstoppen.

80 prosent av salget av Audi var elektrisk i 2019. For Volkswagen var tallet 52,6 prosent.

Mangeårig satsning

Miljøhensyn er godt forankret i konsernet og betydelige ressurser er satt inn for å redusere energibruk og dermed miljøavtrykk. En ordning med aktiv energioppfølging av alle anlegg søker å komme negative energiavvik til livs gjennom en tidlig innsats. Tiltak vurderes i et samarbeid mellom lokale ledere/driftspersonell og sentralisert innleid kompetanse. I 2017 ble ordningen utvidet ved at den sentrale kompetansen også har fått tilgang til SD-anlegg på noen bygg og dermed kan foreta justeringer på en mer effektiv måte. Innsatsen i Norge har oppnådd god støtte fra det statlige energifondet Enova.

Det erfares at energibruk i større grad enn tidligere henger sammen med aktivitetsnivået i anleggene. Dette gjelder særlig for skadesentrene, men også energi til lading av el-biler er økende. Et energiregnskap må derfor i fremtiden forventes å ta større hensyn til og kunne rapportere slike formål.

Årsrapporter
I 2025 tror vi alle konsernets personbiler vil være nullutslippsbiler.