Miljo

Møller Mobility Group skal være anerkjent for våre bidrag til en grønnere hverdag.

Flere år med fokus på miljø

Det innebærer at vi gjennom samarbeid skal søke kunnskap og som selskap søke energieffektive, klimavennlige og bærekraftige løsninger i alle deler av vår virksomhet. Og; Møller Mobility Group skal være en ressurs på bil- og miljøspørsmål, legge til rette for at kundene kan foreta gode miljøvalg og være ledende på ladbare biler.


«CO2-utslippsmålet for 2020 på 85 gram per kilometer ble nådd nå i januar (januar 2017, red. anm.). Det er en god mulighet for at vi kan komme nær målet om at alle nye biler skal være utslippsfrie i 2025», sier Opplysningsrådet for Veitrafikken på sine hjemmesider.

30 nye elbil-modeller

Volkswagen AG bygger nå verdens største batterifabrikk og lanserer 30 nye elbil-modeller de neste 10 årene. Med dette i ryggen er vi rustet til å posisjonere oss i tet i forhold til både nye og etablerte konkurrenter. Ett av våre strategiske mål er derfor fortsatt å være best på ladbare løsninger.

49% av nybilsalget

Salget av ladbare biler utgjorde i underkant av 50 prosent av nybilsalget i Norge i 2018. I 2017 var salget i underkant av 39% og tett oppunder 30 prosent i 2016. Det plasserer Norge helt i verdenstoppen.

Elbiler

Elbilmarkedet og markedet for ladbare hybridbiler i Norge har på bare få år gått fra å være et nisjemarked til å bli en svært betydningsfull del av nybilmarkedet.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle personbiler registrert i Norge i 2018 var 71 g/km. I 2017 slapp nyregistrerte personbiler ut 82 g CO2/km i snitt - elleve gram lavere enn i 2016. Det gjennomsnittlige CO2-utslippet har blitt redusert med 42 g/km de siste seks årene og med 87 g/km på ti år.

Stadig flere velger biler med nye drivlinjer og salget av ladbare biler utgjorde 49 prosent av nybilsalget i Norge i 2018 mot i underkant av 40 prosent 2017, og rundt 29 prosent i 2016. Det plasserer Norge helt i verdenstoppen.

Mangeårig satsning

Miljøhensyn er godt forankret i konsernet og betydelige ressurser er satt inn for å redusere energibruk og dermed miljøavtrykk. En ordning med aktiv energioppfølging av alle anlegg søker å komme negative energiavvik til livs gjennom en tidlig innsats. Tiltak vurderes i et samarbeid mellom lokale ledere/driftspersonell og sentralisert innleid kompetanse. I 2017 ble ordningen utvidet ved at den sentrale kompetansen også har fått tilgang til SD-anlegg på noen bygg og dermed kan foreta justeringer på en mer effektiv måte. Innsatsen i Norge har oppnådd god støtte fra det statlige energifondet Enova.

Det erfares at energibruk i større grad enn tidligere henger sammen med aktivitetsnivået i anleggene. Dette gjelder særlig for skadesentrene, men også energi til lading av el-biler er økende. Et energiregnskap må derfor i fremtiden forventes å ta større hensyn til og kunne rapportere slike formål. Møller Bils aktive energioppfølging omfatter 56 bygg i Norge, 17 bygg i Sverige og i Baltikum 14 bygg.

Årsrapporter
I 2025 tror vi alle konsernets personbiler vil være nullutslippsbiler.