Miljo

Miljø og klima

Møller Mobility Group skal være en ressurs på bil- og miljøspørsmål og legge til rette for at kundene kan foreta gode miljøvalg. Vi skal dessuten være en aktiv pådriver for overgang til nullutslippsbiler i våre markeder.

Tror på nullutlippsvisjonen for 2025

Volkswagen Group Selskapet investerer milliarder av euro i batterielektriske biler og kommer med 20 nye helelektriske bilmodeller innen 2025 og 70 nye modeller innen 2030.

Volkswagen Groups store elbiloffensiv vil komme alle våre merker til gode. Møller Mobility Group har en ledende rolle i elektrifiseringen av den norske bilparken og vi skal bidra videre til det grønne skiftet. Hele 69 prosent av salget av konsernets personbilmerker i Norge ble elektrisk i 2020, og konsernet anslår at denne andelen øker til om lag 85 prosent i 2021 og videre mot 100 prosent i 2025. Elektrifiseringen for nyttekjøretøy ligger fem år bak personbiler.

Rammebetingelsene for elektriske biler i Norge og EU er viktige premisser for Møller Mobility Group. Konsernet forventer at EUs utslippsmål fortsatt vil føre til økt produksjon av elektriske biler, og at dagens avgiftssystem vil føre til god tilgang og etterspørsel på nye og brukte elektriske biler i Norge. Vi skal være en sterk bidragsyter til norske myndigheters mål om at alle nye personbiler som selges i 2025 skal være utslippsfrie.

Rekken av nye elbiler bidrar til at vi er styrket i troen på nullutslippsvisjonen for 2025. 2025- målet er godt innenfor rekkevidde. Samtidig vil vi understreke at elbil-incentivene fortsatt er avgjørende, i tillegg til at ladeinfrastrukturen er en nøkkel for å nå dette målet, særlig nå som familiebilene med firehjulstrekk og lenger rekkevidde er kommet for fullt.

40 % elektrisk innen 2030

Volkswagen-konsernet satser konsekvent på elektrifiserte biler og har som mål at andelen av elektriske biler i kjøretøyflåten skal være minst 40 prosent innen 2030.

69 % av nybilsalget

Hele 69 prosent av salget av konsernets personbilmerker i Norge ble elektrisk i 2020. For Norge som helhet var andelen 54 prosent.

Først ute med klimaregnskap

Møller Mobility Group har alltid forsøkt å være en pådriver på områder som kan bidra til å skape et bedre samfunn. Allerede i 1996 iverksatte vi rapportering av miljøinnsats. I 1999 var konsernet initiativtager for å etablere Miljøfyrtårn som felles standard for bilbransjen. Med vårt nye klimaregnskap ønsker vi å få på plass et fullverdig og eksternt utarbeidet klimaregnskap for vår virksomhet for 2020 og fremover. Det innebærer et klimaregnskap i henhold til GHG-Protokollen for hele virksomhetens drift, samt en utvidet Scope 3-rapportering som inkluderer alle solgte biler i en livsløpsvurdering.

I konsernets hovedstrategi frem mot 2025 er bærekraft ett av fem sentrale innsatsområder. Målsetningen er å være anerkjent for vårt bidrag til et bærekraftig samfunn. Ambisjonen gjelder på tvers av alle forretningsområder og geografier.

Årsrapporter
I 2025 tror vi alle konsernets personbiler vil være nullutslippsbiler.