Lærlinger

Med rundt 150 lærlinger er Møller Bil en av de største læreplassene innen bilfaget i Norge. Hos oss kan du utdanne deg til bilmekaniker, biloppretter, billakkerer og delemedarbeider.

Gjennom Møller Bil Skolen, som er kjedens eget opplæringskontor i bilfag, har vi skreddersydd lærling-opplæringen for vår organisasjon og våre bilmerker. En utvidet studieplan som er sammensatt av 20 dager teoriundervisning, nettstudier samt praktiske oppgaver og tester gir lærlingen løpende oppfølging og utvikling i hele læretiden.

Plasser over hele landet

Alle Møller Bils forhandlere er godkjente lærling-bedrifter og tilbyr lærlingplasser.

Utplasseringen hos en av Møller Bils forhandlere betyr tilgang til det nyeste utstyret og muligheter til å følge endringene i en bransje med rask teknologisk utvikling. Lærlinger som mot slutten av læretiden har bestått grunntreningen, tilbys basistrening innenfor elektronikk og motor i regi av Harald A. Møllers Serviceskole på Skedsmo. Her arrangeres egne opplæringsprogram for mekaniker- og oppretterlærlinger.

Variert undervisning

Opplæringen er basert på selvstudier, nettstudier og klasseromsundervisning med praksis på verksted. Målet med opplæringen er at lærlingen skal ha gode grunnkunnskaper innen bruk av testapparater og it-verktøy, grunnleggende teknikk og arbeidsmetoder før fagprøven avlegges.

Søk om lærlingplass via din lokale Møller Bil-forhandler.