Møller Bil Skolen

Høsten 2008 startet de første lærlingene sin utdannelse på Møller Bil Skolen. Møller Bil Skolen hadde ved årsskiftet 148 lærlinger (inntak 2018 og 2019). De beste tilbys fast jobb i Møller Bil etter avlagt fagprøve.

En lærekontrakt er normalt på 24 måneder. I løpet av denne tiden skal lærlingen forene det teoretiske han eller hun har lært på Videregående skole i to år med den praktiske kunnskapen som skal til for å avlegge fagprøve og dermed bli fagarbeider. Vår erfaring er at de aller fleste har behov for å repetere og tilegne seg noe av dette stoffet som teoriundervisning.

Som følge av dette har vi lagt opp et undervisningsopplegg i læretiden med både klasseromsundervisning og nettbasert læring. Her vil du som lærling i Møller Bil få en grundig repetisjon i kombinasjon med relevant teori for den utdannelsen du har valgt.

Hvordan bli mekaniker?

Hvorfor velge oss?

Vi ser at Møller Bils systemer og prosesser etter hvert har blitt så komplekse at vi ønsker å målrette utdanningen i læretiden i henhold til våre rutiner og verdier. Hos oss er du sikret å jobbe med de nyeste teknikker og utstyr som brukes for å vedlikeholde og diagnostisere biler som er teknisk ledende på områder som sikkerhet og miljø.

Hva er vi opptatt av?

Vi er opptatt av at læretiden i Møller Bil er nettopp det. En tid hvor det er fokus på læring i ordnede former. Normalt vil de fleste lærlinger hos oss få tilbud om fast jobb etter endt læretid og bestått fagbrev. Det er derfor også i vår interesse at du etter endt læretid har fått en god læringsplattform og et godt grunnlag til å utvikle deg videre som fagarbeider i Norges største bilkjede.

Kontakt oss

Møller Bil Skolen ledes av Caspar Hille som har teknisk bakgrunn og har vært i konsernet siden 1980 med unntak av et opphold fra 2001 til 2008 hvor han drev et eget verksted på Billingstad. Send en e-post til Caspar på adressen [email protected] hvis du ønsker ytterligere informasjon om skolen