Samfunnsansvar

Bærekraft

Vår ambisjon er at vårt samfunnsoppdrag skal være bærekraftig og en integrert del av hvordan vi driver langsiktig, lønnsom forretning. Samtidig skal vi bidra til en ansvarlig utvikling.

Miljo

Miljø og klima

Møller Mobility Group skal være en ressurs på mobilitets- og miljøspørsmål og legge til rette for at kundene kan foreta gode og ansvarlige valg. Vi skal dessuten være en aktiv pådriver for overgang til nullutslippsbiler i våre markeder.

Les mer
94827ab2 a68a 47ad bf02 ee14c5ee778d

Møller Mobility Group blant landets klimavinnere

Møller Mobility Group er ett av få norske selskaper som har utslippsreduksjoner og planer som er i tråd med Parisavtalen.

Les mer
DSCF2430

Her finner du vår bærekraft-policy

Møller Mobility Group har etablert en felles bærekraftspolicy for hele konsernet. Denne definerer hva bærekraft betyr for konsernets virksomhet og tydeliggjør Møller Mobility Groups forpliktelser innenfor strategipilarene folk, forretning og bærekraft.

Les mer
500x383 Audi e tron S

Grønne lys hele veien for elbilen

Norge skal kutte utslippene fra transport med 50-55 prosent innen 2030. Da må det kuttes vesentlig i bruk av fossilt drivstoff – og elektrifisering er den naturlige nye hoveddrivkraften. Og vi er allerede på vei.

Les mer
Bærekraftig premiss

Bærekraftig forretning er vårt premiss

Bærekraftig forretning er et premiss for Møller Mobility Groups virksomhet. Våre kunder, medarbeidere, samfunnet og eiere forventer at Møller Mobility Group bidrar til en ansvarlig og positiv utvikling.

Les mer