Års- og bærekraftrapporter

Driftsinntekter

18,088
NOK mrd

Resultat før skatt

924,6
NOK millioner

Egenkapital

5,199
NOK millioner

Egenkapitalprosent

54,4