Års- og bærekraftrapporter

Driftsinntekter

36,1
NOK mrd

Resultat før skatt

2.562
NOK millioner

Egenkapital

4.542
NOK millioner

Egenkapitalprosent

40,5