Års- og bærekraftrapporter

Driftsinntekter

28,3
NOK mrd

Resultat før skatt

1 121
NOK millioner

Egenkapital

3.225
NOK millioner

Egenkapitalprosent

40,1