Års- og bærekraftrapporter

Driftsinntekter

33
NOK mrd

Resultat før skatt

1.665
NOK millioner

Egenkapital

4.076
NOK millioner

Egenkapitalprosent

40,7