Års- og bærekraftrapporter

Driftsinntekter

26,4
NOK mrd

Resultat før skatt

1 200
NOK millioner

Egenkapital

2.934
NOK millioner

Egenkapitalprosent

40,4