Års- og bærekraftrapporter

Driftsinntekter

30,6
NOK mrd

Resultat før skatt

1031
NOK millioner

Egenkapital

3.704
NOK millioner

Egenkapitalprosent

37,8