Års- og bærekraftrapporter

Driftsinntekter

20,601
NOK mrd

Resultat før skatt

671
NOK millioner

Egenkapital

2.324
NOK millioner

Egenkapitalprosent

42,2