Års- og bærekraftrapporter

Driftsinntekter

18,817
NOK mrd

Resultat før skatt

828,5
NOK millioner

Egenkapital

5.529
NOK millioner

Egenkapitalprosent

56,2