Års- og bærekraftrapporter

Driftsinntekter

24,131
NOK mrd

Resultat før skatt

1 103
NOK millioner

Egenkapital

2.624
NOK millioner

Egenkapitalprosent

40,5