Års- og bærekraftrapporter

Driftsinntekter

39,2
NOK mrd

Resultat før skatt

2.649
NOK millioner

Egenkapital

5.006
NOK millioner

Egenkapitalprosent

40,3