Års- og bærekraftrapporter

Driftsinntekter

18,937
NOK mrd

Resultat før skatt

692
NOK millioner

Egenkapital

5.891
NOK millioner

Egenkapitalprosent

56,6