Års- og bærekraftrapporter

Driftsinntekter

26,2
NOK mrd

Resultat før skatt

880
NOK millioner

Egenkapital

3.286
NOK millioner

Egenkapitalprosent

40,2